Vi søker CNC-operatører. Både til våre suverene WFL-maskiner, og til våre spesialdreiebenker for gjenging og recut-arbeid. 

– For å bli vurdert til våre WFL-maskiner må du ha fagbrev som CNC–operatør, eller relevant erfaring. Erfaring fra multiaksemaskiner som Multus eller integrex er en stor fordel.

– For å bli vår neste gjengedreier må du ha fagbrev som CNC-operatør, eller relevant erfaring. Du bør også ha jobbet med API og Premium oljegjenger.

I begge stillingene må du kunne jobbe i team for å finne de beste løsningene både med tanke på verktøyvalg, kjøremetoder og programmering.

Sagt på en annen måte – du er en nøyaktig og strukturert problemløser som også er glad i å jobbe fysisk. Og når det stormer som verst, må du regne med skiftarbeid.

Vi kan tilby en spennende jobb med mange utfordringer. Et godt arbeidsmiliø. Gode betingelser med lønn etter kvalifikasjon og erfaring, og grundig opplæring.

Send søknad med CV til Aslaug Herrem på aslaug@norse-os.no innen 31.07.2017.